Психолошка саветодавна подршка

На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја можете се информисати о Психолошко саветодавној подршци за ученике, родитеље и запослене у установама образовања и васпитања 18. март 2020.г.

Обустава наставе – због епидемије грипа

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице донео је: ОДЛУКУ Прекида се образовно васпитни рад у установама образовања и васпитања – предшколским установама, основним и средњим школама на територији аутономне покрајине Војводине у периоду од 12.фебруара закључно …