Предмети:

 1. Српски језик
 2. Енглески језик
 3. Ликовна култура
 4. Музичка култура
 5. Историја
 6. Географија
 7. Физика
 8. Математика
 9. Биологија
 10. Хемија
 11. Техника и технологија
 12. Информатика и рачунарство
 13. Физичко васпитање
 14. Верска настава
 15. Грађанско васпитање
 16. Немачки језик
 17. Физичко васпитање – изабрани спорт
 18. Домаћинство
 19. Цртање, сликање и вајање