Предмети:

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик
 3. Ликовна култура
 4. Музичка култура
 5. Историја
 6. Географија
 7. Физика
 8. Математика
 9. Биологија
 10. Техника и технологија
 11. Информатика и рачунарство
 12. Физичко и здравствено васпитање
 13. Верска настава
 14. Немачки језик
 15. Цртање, сликање и вајање (СНА)