Предмети:

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик
 3. Ликовна култура
 4. Музичка култура
 5. Историја
 6. Географија
 7. Математика
 8. Биологија
 9. Техника и технологија
 10. Информатика и рачунарство
 11. Физичко и здравствено васпитање
 12. Верска настава
 13. Грађанско васпитање
 14. Немачки језик
 15. Свакодневни живот у прошлости (СНА)
 16. Информатика и рачунарство (СНА)