Учитељице:

Станка Кендришић

Ивана Богдановић Томовић

Смиља Шкорић