Почетак нове школске године

Приредба и пријем првака одржаће се у петак 30. августа 2019. године у 10h у Хали спортова.
 
Почетак школске 2019./2020. године је 02. септембар 2019. године.
 
Ученици 1. и 2. разреда крећу пре подне од 8h, а ученици 3. и 4. разреда по подне од 13:30h.
 
Као и до сада сви ученици од 5. -  8. разреда крећу на наставу пре подне од 8h.