Електронски дневник

На почетку II полугодишта школске 2017/2018. године наша школа се прикључила пилот пројекту ''есДневник'' и евиденција је вођена на два начина ( на папиру и електронски ) до краја школске године.

У школској 2018/2019. години евиденција се води само електронским путем.

есДневник омогућава одељенским старешинама, наставницима и директорима школа да на брз, једноставан и поуздан начин воде евиденцију о ученицима.

Од јануара месеца омогућен је и родитељима приступ евиденцији о оценама и изостанцима своје деце на порталу moj.esdnevnik.rs .